23 virksomheder designer CIRCLE HOUSE

Af Tine Lange

CIRCLE HOUSE er navnet på 60 nye almene boliger, der skal designes efter principperne i cirkulær økonomi. Målsætningen er, at 90 % af byggeriet kan adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig værdi.

Arkitekt og direktør i 3XN’s udviklingsselskab GXN, Kasper Guldager er begejstret:

”Vi har samlet alle de virksomheder fra hele branchen, der skal til for at lave sådan et byggeri. Sammen skal vi udtænke de nye cirkulære løsninger.”

Kasper Guldager har sammen med John Sommer fra MT Højgaard skrevet en bog om teknikken og forretningsmodellen bag et råhus designet efter cirkulære principper. Bogen var den direkte årsag til, at det store fælles projekt blev sat i gang, forklarer han:

”Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar kom i foråret 2016 for at interviewe os om bogen. Da de gik igen, havde vi fået ideen til CIRCLE HOUSE, og efter et par uger var Lejerbo, Byggeforskningsinstituttet og Aarhus Kommune med. På samme måde er det gået med alle de øvrige virksomheder i projektet. Det har vakt stor begejstring hele vejen rundt.”

Fra marts til december 2016 har projektets centrale parter arbejdet målrettet for at rejse midler til at udvikle de nye byggeprincipper, og i december fik projektet støtte af Miljøstyrelsens MUDP-pulje med status som fyrtårnsprojekt.

Hvorfor bygge cirkulært?
I dag er 40 % af den globale opvarmning forbundet med byggeri, og i Danmark stammer 30 % af alt affald fra bygge- og anlægssektoren. Cirkulært byggeri er med andre ord en væsentlig forudsætning for en grøn fremtid. De sidste ti år har byggesektoren især satset på at reducere energiforbruget, men i cirkulært byggeri er der fokus på det samlede forbrug af materialer og grundstoffer. Grundprincippet er genbrug, for kun på den måde kan vi bygge tilstrækkeligt skånsomt for miljøet. Og genbrug kræver, at brugte materialer skal kunne skilles ad, prissættes og recirkuleres.

”Vi mangler at udvikle de tekniske løsninger, der skal til, for at alle materialer er adskillelige. Den udvikling skal vi have engageret hele branchen i. For det er først, når mange begynder at tænke i cirkulære byggeprincipper, at der for alvor kommer volumen og forretning i det. Derfor håber vi også, at flest muligt vil følge projektet undervejs – fx via arrangementer i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og på partnernes hjemmesider,” siger Gerti Axelsen, bygge- og udviklingschef hos Lejerbo.

Hun understreger, at man i Lejerbo er meget stolt over, at en af vore organisationer bliver den første danske bygherre bag et fuldskalabyggeri, som er designet efter de cirkulære principper. Lejerbo har store forventninger til Circle House og ønsker at at bruge erfaringerne til lignende byggerier inden for de nærmeste år.

På markedsvilkår 
CIRCLE HOUSE skal tegnes af tre tegnestuer i fællesskab: 3XN, Vandkunsten og Lendager Arkitekter – alle blandt de førende danske arkitektvirksomheder, når det gælder cirkulært byggeri.
”Vi kommer til at afholde en række workshops med projektets øvrige virksomheder de kommende måneder, hvor vi skal udvikle løsninger. Det hele bliver grundigt beskrevet, så byggeriet kan udbydes på almindelige vilkår efterfølgende. For det kommer ikke til at batte noget, hvis byggeriet bliver dyrere, end hvad der kan bygges for inden for almenboliglovgivningen. Der skal skabes en køreplan, der fungerer på markedsvilkår – også for kommende cirkulære byggerier. Det er den præmis, vi arbejder efter,” siger Kasper Guldager.

Du kan følge udviklingen i CIRCLE HOUSE på de sociale medier og her på hjemmesiden, hvor vi opdaterer mindst en gang om måneden.