Forfatter Arkiver: Tine Lange

Kronik i Licitationen 29. juni 2020: Samarbejde er vejen til en cirkulær byggebranche

CO2-aftryk, livscyklusanalyser, genbrug og genanvendelse i byggeriet er for alvor kommet på den politiske dagsorden: Folketinget har netop vedtaget en ny affaldsplan, Transport- og Boligministeriet har lanceret en ny frivillig bæredygtighedsklasse og tidligere på året kom klimapartnerskabets anbefalinger til bygge- og anlægsbranchen. Byggebranchens virksomheder skal med andre ord genbruge, genanvende og designe fremtidens byggerier, så […]

En af Danmarks største bygherrer stiller krav om selektiv nedrivning

Københavns Kommune har cirkulære ambitioner for byggeriet. Også når det kommer til selektiv nedrivning. Lige nu arbejder man på højtryk for at få ambitionerne omsat i kommunens udbud.  I Københavns Kommune er man i fuld gang med at ændre kurs fra lineært til cirkulært byggeri. Senest har Borgerrepræsentationen, der svarer til byrådet i andre kommuner, […]

Materialebank over gammel skibsværftsgrund

Bygherren Varvstaden AB i Malmø har registreret for 28 mio. kg CO2 i regneark. Det er også aktionærerne glade for.  I Malmø havn ligger 180.000 m2 industrigrund klar til byudvikling. Her skal opføres en blanding af kultur, uddannelse, erhverv og boliger. Grunden har tidligere tilhørt skibsværftet Kockum, og har huset byens skibsproduktion i sine enorme […]

Madaster giver bygninger et personnummer

Registrering af materialepas på hollandsk self service-platform giver byggematerialer ny værdi  “Ting, der ikke er registreret, har ikke værdi. Vi skal derfor give vores byggerier og materialer personnumre, ligesom vi selv har det. Så får materialerne værdi – i stedet for at blive til affald, når de har været i brug,” fortæller Pablo van den […]

Invitation til dansk byggeri: Forstå og form den cirkulære fremtid

Ny bog samler 101 konkrete forslag til, hvordan branchen kan omstille sig til cirkulært byggeri. Der er brug for en bedre fælles forståelse af potentialer og udfordringer blandt både virksomheder og politikere. Dansk byggeri består i dag af mange små virksomheder, der opererer efter lineære produktionsprincipper. Det er ikke bæredygtigt på lang sigt – hverken forretnings- […]

Tre scenarier for udvikling af cirkulært byggeri

Spørgsmålet er om byggebranchens virksomheder selv omstiller sig til cirkulær økonomi – eller om de skal  tvinges til det. Den cirkulære tankegang i byggeriet er i bevægelse. Der breder sig en stigende bevidsthed om, at det nuværende overforbrug af ressourcer ikke kan fortsætte i længden. Får vi ikke gennemført en omstilling og sænket ressourceforbruget, vil […]

Kontrol af underentreprenørers arbejdsforhold

Efter med succes at have anvendt Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars charter, går ANKER HANSEN & CO. A/S nu i gang med at bruge foreningens nye redskab til dokumentation og kontrol af arbejdsforhold hos sine underentreprenører. I ANKER HANSEN & CO. A/S er administrerende direktør, Erik Bech-Pedersen, godt tilfreds med virksomhedens indsats for at undgå social […]

Cirkulær æstetik kan blive arkitekturens nye sort

Af Tine Lange Vi skal ikke kun tale om cirkulært byggeri som nødvendigt – det skal også være smukt og funktionelt. Det cirkulære åbner for en ny æstetik, hvor materialerne er synlige, og hvor standardiserede elementer kan kombineres kreativt og fleksibelt, fortæller arkitekt på Vandkunsten Katrine West Kristensen. Glatte hvide vægge skal erstattes af vægge […]