Kategori Arkiver: Statement

Statement

Fordele gennem partnerskaber

Partnerskaber kan være med til at modne et nyt marked, så kunder, investorer, konkurrenter og leverandører anerkender det. Responsible Assets hjælper sine kunder med at etablere partnerskaber omkring nye forretningsmuligheder og dagsordener. Vi projektleder, hvis der er behov for det, hvilket bl.a.  indebærer at: Vi skaber ejerskab og fællesskab om opgaveløsningen Vi skaber en god […]

Risikoafdækning og forretningsudvikling

  Samfundsansvar handler om, at virksomheden tager stilling til sin rolle i samfundet. Om at kunne forklare sammenhængen mellem forretningen og hensynet til omgivelserne. Om systematisk at være i dialog med sine interessenter og reagere på deres krav og ønsker. Med en præcist fokuseret indsats kan virksomheder få risikohåndtering og udvikling af nye forretningsmuligheder til […]

Kommunikation om etik

Det kan skade både omdømme og indtjening, hvis en virksomhed bliver forbundet med fx dårlige arbejdsforhold eller unødig belastning af klima og miljø – selv når virksomheden ikke er formelt eller direkte ansvarlig for det. Og lukkethed om problemerne giver ofte bagslag i en stadig mere transparent verden, hvor negative historier om virksomheden kan sprede […]