En af Danmarks største bygherrer stiller krav om selektiv nedrivning

Københavns Kommune har cirkulære ambitioner for byggeriet. Også når det kommer til selektiv nedrivning. Lige nu arbejder man på højtryk for at få ambitionerne omsat i kommunens udbud.

 I Københavns Kommune er man i fuld gang med at ændre kurs fra lineært til cirkulært byggeri. Senest har Borgerrepræsentationen, der svarer til byrådet i andre kommuner, besluttet, at alle kommunens nye byggerier skal undersøges i forhold til, hvordan genanvendelse og genbrug kan indgå i design og materialevalg.

Det gælder også i kommunens udbud.

Chefkonsulent Jens Runge sidder i et tværgående team, der hjælper kommunens 45 projektledere i bygherrefunktionen. Han er sammen med sine kolleger i skrivende stund ved at finde ud af, hvordan Borgerrepræsentationens beslutning bedst konkretiseres.

 ”Siden 1999 har der været stillet krav til bæredygtighed. Men det, at opmærksomheden nu skærpes fra vores politikere, er med til at forstærke fokus ude i vores organisation og på markedet. For vores tilbudsgivere skal kunne rigtig meget nyt med de krav, vi stiller. Og vi skal jo samtidig sikre os, at der er et marked, som kan byde på kommunens byggeopgaver,” forklarer Jens Runge.

 Undersøger krav til materialer

Københavns Kommunes byggeri omsatte i 2018 for 1,5 milliarder kroner. Lige nu har kommunen ca. 200 igangværende byggeprojekter og ved budgetforhandlingerne i 2019 er en række byggeprojekter sat i gang, hvor kommunen aktivt efterspørger cirkulær økonomi.

Konkret undersøger Jens Runge og Københavns Kommunes udbudsjurister fx, hvilke krav der kan stilles til de nye materialer, som kommunen skal bygge med. Blandt andet om mærkningsordninger af nye byggematerialer er vejen frem. Og hvordan brugte materialer som fx træ bedst genanvendes.

”Vi afsøger pt. hvordan træ bedst genbruges ved at være i dialog  med forskere og nogle af de producenter, der upcycler træet. Kernetræ, der sidder i træspær, er måske  for værdifuldt til at blive afbrændt, og derfor kan det være at vi skal stille krav til at genbruge eller genanvende det i vores udbud, også selvom der måske i første omgang vil være  omkostninger forbundet med det. Vores, mål er at kombinere god økonomi med størst mulig besparelse på CO2-udledningen og besparelser på råstoffer” forklarer Jens Runge.

Cirkulære krav skal supplere eksisterende

De nye krav til cirkulær økonomi skal supplere de krav, som Københavns Kommune allerede har vedtaget. Siden 2016 har det været obligatorisk for tilbudsgivere på projekter med nybyggeri at udarbejde en LCA (Life Circle Assessment), som beskriver byggeriets miljøpåvirkning, på en af hovedkategorierne i byggeriet – fx råhuset eller byggeriets klimaskærm, dvs. ydermurer, tag og fundament. Der er også stillet krav om at kortlægge materialer ved nedrivning og renovering og om sortering og rensning af materialerne.

Udfordringen for Jens Runge og hans kolleger er, at få defineret hvilke specifikke krav til cirkulær økonomi, der kan supplere de eksisterende krav. Samt at finde forholdet mellem krav til alle tilbudsgivere og så dét at lade tilbudsgivere konkurrere om det cirkulære via tildelingskriterierne.

”Vægtning under 20% tæller erfaringsmæssigt ikke så meget. Og de cirkulære kriterier bliver derfor let bliver sekundære i forhold til økonomi, funktionalitet, arkitektur, mv.,” fortæller Jens Runge.

Vil gerne have branchen med

Andre kriterier kan handle om udvælgelse – altså hvem, der overhovedet må give tilbud på byggeopgaverne. Ved skærpede udvælgelseskriterier kan kommunen sikre, at det er entreprenører og rådgivere, der har erfaring med cirkulær økonomi, der giver tilbud på de konkrete byggerier.

Hvordan de cirkulære kriterier ender med at se ud er endnu ikke på plads, siger Jens Runge og understreger, at det er vigtigt for Københavns Kommune ikke at ekskludere store dele af byggebranchen.

”De første nye byggeprojekter kommer til at fungere som en slags pilotprojekter for de nye udbud. Vi samler erfaringer ind lige som alle andre, der er i gang med at ændre kurs fra det lineære til det cirkulære. Og vi er opmærksomme på at forsøge at få det meste af branchen med, så vi ikke kun kan bygge med de få,” konstaterer han.

Artiklen er bragt i Green paper #2 om selektiv nedrivning.

Del af Circle House Lab projektet.