PARTNERSKAB OM UDVIKLINGEN AF CIRKULÆRT BYGGERI 

Projekt Circle House startede januar 2017 med midler fra Miljøministeriets MUDP pulje og Realdania. Formålet i 2017 har været at beskrive de byggetekniske løsninger, der skal til for at bygge 60 almene boliger, hvor 90% af materialerne kan genanvendes uden at miste nævneværdig værdi.

Sideløbende med det byggetekniske arbejde er der gennemført to analyser, der sætter fokus på forretningsmodeller, værdikæde samt rammevilkår for det cirkulære byggeri. Projektet har knap 30 partnere, der har deltaget i otte workshops, to konferencer og en lang række bilaterale møder undervejs. Responsible Assets var initiativtager til projektet sammen med GXN/3XN og MT Højgaard.

”I Circle House, hvor ambitionerne er store og deltagerne mange, er Tine Lange den sammenhængende tråd, som sikrer kvalitet, overblik og fremdrift. Hun har været med lige fra den første ide til at udvikle og give projektet dets endelige form. Responsible Asset er kort fortalt uundværlig for Circle House. Tine kan som få orkestrere det hele, hun er med lige fra den byggetekniske udvikling over projektstyring mellem projektets over 30 partnere til den samfundsmæssige perspektivering og kommunikation. Hendes tilgang er behagelig og involverende og altid med imponerende præcision”.

Kasper Guldager Jensen direktør i GXN, partner i 3XN