Almennyttig fond ønskede ansvarlig strategi

Responsible Assets har udarbejdet strategi for almennyttig fond, der ønsker anonymitet. Fondens direktion bad Responsible Assets udarbejde en analyse af best practices for ansvarlige investeringer internationalt blandt almennyttige fonde, samt en analyse af de største danske fondes beredskab. På den baggrund var det Responsible Assets’ opgave i samarbejde med fondens ledelse at udarbejde et oplæg til politik og praksis for fonden.

”Som almennyttig fond lå det os på sinde, at finde en afbalanceret position inden for ansvarlige investeringer. En position der hverken skulle positionere os inden for feltet eller skille os negativt ud fra andre familieejede fonde. Vi bad derfor Responsible Assets om at udarbejde et oplæg i samarbejde med vores direktion, som vi kunne bruge som afsæt for vores strategi inden for håndtering af ansvarlige investeringer. Arbejdet blev udført med stor indsigt og forståelse for de særlige udfordringer private fonde rummer.” CIO i fonden