Rapportering til Global Compact og kunderne

Den midtjyske elektronikvirksomhed BB Electronics meldte sig i 2010 ind i Global Compact for at signalere til kunder og partnere, at virksomheden arbejder aktivt med arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og antikorruption både på dens danske og dens kinesiske fabrik samt gennem leverandører. BB Electronics bad Responsible Assets om bistand til at udvikle en rapporteringsform, der var relevant for virksomhedens kunder og levede op til Global Compacts rapporteringskrav.

”Da vi skulle udarbejde vores første COP i 2011, brugte vi Responsible Assets til at udarbejde en skabelon til vores COP. Vi valgte selv at beskrive vores CSR aktiviteter og opnåede resultater. Vi brugte Responsible Assests’ ekspertise til at kvalitetssikre rapporten op imod UN Global Compacts krav. Dette sikrede, at vi nu har fået godkendt vore COP i både 2011 og 2012.” Dorte Munch-Laursen, Group Quality Manager, BB Electronics A/S