Kunderne ønsker samfundsansvar

Arkitektfirmaet C.F. Møller bad i foråret 2013 Responsible Assets om at udvikle et Code of Conduct for virksomheden. Dokumentet skulle sammenfatte arkitektvirksomhedens etik inden for væsentlige forretningsområder. Arbejdet indebar analyse af virksomhedens arbejdsgange og kommunikation, en workshop med C.F. Møllers ledelse og udarbejdelse af et mundret dokument.

“Tegnestuen har samarbejdet med Responsible Assets om udarbejdelse af etiske retningslinier for C.F. Møller. Her er vi blevet mødt af en altid dybt vidensbaseret, præcis, professionel, velforberedt og veloplagt Tine Lange. Hun har forstået at skubbe til vores egen selvopfattelse af CFM´s egenart og kultur og har sikkert omsat denne til en række konkrete og kulturelt velfunderede udsagn, som vi kan anvende, når vi møder etiske dilemmaer og problemstillinger. Vi føler os således godt rustede til at møde fremtidens globaliserede byggebranche.” Partner Lone Wiggers C.F. Møller.