NGO ønskede samarbejde med virksomheder

Responsible Assets udarbejdede i 2011 et oplæg til CARE.Oplægget beskrev, hvordan ngo’en kunne målrette sit arbejde med CSR og samfundsansvar til virksomheder. Grundtanken i oplægget var, at ngo’en skulle drage nytte af sin store legitimitet og mangeårige erfaring fra arbejde med arbejdsforhold og samfundsproblemer i forhold til danske virksomheders yderste leverandørled. Responsible Assets hjalp på den baggrund CARE med at identificere egnede danske virksomheder med leverandører i de lande, hvor CARE arbejder.