Circle House: Danmarks første boligbyggeri – bygget efter den cirkulære økonomis principper. Byggeriet kommer til at bestå af 60 boliger uden for Aarhus. De ventes færdige i 2020 og skal fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs i processen kan give indblik, viden og erfaringer inden for cirkulært boligbyggeri. Projektet har til formål at demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd. De byggetekniske innovationer er støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationspulje (MUDP). Projektet har yderligere analyseret de lovgivningsmæssige rammevilkår og forretningsmodeller for cirkulært byggeri og formidlet resultaterne bredt i branchen og til beslutningstagere i kommuner, på Christiansborg og i brancheorganisationerne. Sidste del er støttet af Realdania.

Responsible Assets støbte den oprindelige projektide og samlede projektets første og helt centrale parter med Lejerbo som projektejer og bygherre. Derudover har Responsible Assets stået for projektstyring og kommunikation i tæt samarbejde med de byggefaglige parter: arkitektvirksomheden GXN/3XN, entreprenørvirksomheden MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut.