Workshops om Global Compact

Responsible Assets har siden 2010 gennemført en række workshops om arkitekters samfundsansvar for brancheorganisationen DANSKE ARK. Emnerne for disse workshops har været rapportering til Global Compact og udvikling af politik og praksis i de danske arkitektvirksomheder.