Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

I 2014 hjalp Responsible Assets Bygherreforeningen og Realdania med at etablere Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der i dag tæller 100 af dansk byggeris førende virksomheder.

Medlemsvirksomhederne bekender sig til at drive forretning på ordentlige vilkår. Det betyder blandt andet, at de har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, arbejder efter principper for bæredygtigt byggeri og stiller lignende krav til deres leverandører. Det fælles fundament, foreningen bygger på, er et charter, Responsible Assets har udarbejdet.

Siden etableringen har Responsible Assets haft opgaven at udvikle foreningens faglige fokus og samarbejde med medlemsvirksomhederne. Arbejdet har indebåret:

  • Betjening af foreningens bestyrelse
  • Strategi, mål og planlægning af foreningens arbejde
  • Gennemførsel af konferencer, temamøder og workshops
  • Analyse og udarbejdelse af best practices cases for samfundsansvar i byggeriet
  • Udvikling af værktøjer til branchen
  • Samarbejde med medlemmer og andre organisationer i branchen om udvikling af standarder for samfundsansvar i byggeriet.

“Tine Lange har været helt central i udviklingen af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Hun er gået til opgaven med stor vedholdenhed, høj faglig ambition og den pragmatisme, der skal til for at samle mange parter om en ny dagsorden. Hun er professionel, energisk, imødekommende og let at samarbejde med.” Palle Adamsen, formand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og adm. dir. i Lejerbo.