Samfundsansvar i praksis

I forbindelse med udvikling af værktøj for hele arkitektbranchen har Responsible Assets i 2013 foretaget risikoanalyse af udvalgte af Henning Larsen Architects byggeprojekter i Latinamerika og den arabiske verden. Analyserne skulle klarlægge, dels hvor arkitektvirksomheden var eksponeret for at bryde med basale arbejdsrettigheder og menneskerettigheder samt antikorruption, og dels hvad Henning Larsen Architects kunne gøre for at modvirke brud.

“Sammen med Responsible Assets har jeg været med til at udvikle et værktøj, der er særligt udviklet til arkitektvirksomheders arbejde med samfundsansvar. Det var en vanskelig opgave at få de mange, komplekse problemstillinger omarbejdet til en overskuelig metode. Responsible Assets guidede med stor indsigt og kompetence hele udviklingsprocessen.” Kommunikationschef Farid Fellah, Henning Larsen Architects