JURIDISKE PARADIGMER FOR SAMFUNDSANSVAR I UDBUDSPROCESSEN 

I 2016 udviklede Responsible Assets i sin egenskab af faglig rådgiver for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sammen med Horten Advokatpartnerselskab og Bech-Bruun paradigmer, som private og offentlige bygherrer kan benytte, for at få samfundsansvar ind i udbudsprocessen. Arbejdet blev drøftet i foreningens medlemskreds og tilrettet inden det blev lanceret. Se mere her.