KONTROL AF ARBEJDSFORHOLD I KØBENHAVNS KOMMUNE 

Responsible Assets hjalp i 2017 Københavns Kommune med at facilitere en proces, hvor kommunens CSR-enhed skulle afklare samspillet mellem CSR-enheden og forvaltningerne om, hvordan en arbejdsklausul bedst implementeres og kontrolleres.