FLERE ELEVPLADSER: EN VEJLEDNING FOR REGION HOVEDSTADEN 

Region Hovedstaden bad i 2016 Ressponsible Assets undersøge, hvordan regioner, kommuner og statslige bygherrer brugte uddannelsesklausuler og frivillige aftaler til at ansætte elever. Formålet var at udvikle en vejledning på baggrund af best practices på området.

”Tine Langes engagerende måde at involvere de mange parter og hendes metodestærke tilgang har været til stor inspiration for regionen.”

Den Regionale praktikpladsenhed i Region Hovedstaden, Annemaj Ree Bengtson-Jensen.