Verden er i forandring – og behøver forandring

FN’s verdensmål som ramme for virksomhedens arbejde

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på et FN topmødet 17 mål, der skal hjælpe til at løse klodens store udfordringer. Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en bæredygtig udvikling på jorden for mennesker og natur.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som for mange virksomheder og institutioner er en ny og god måde at forstå sig selv og den måde man bidrager til samfundet på. Verdensmålene identificerer de store problemer, der skal findes løsninger på, hvorfor de kan bidrage til at skærpe både den enkelte virksomheds risikovurdering og

forretningsmuligheder. De 17 mål betyder, at den enkelte virksomhed kan se sit bidrag i en meget større sammenhæng, hvilket gør det lettere at kommunikere samfundsansvar både internt og eksternt.

Responsible Assets hjælper virksomheder – private og offentlige – med at udvikle deres arbejde med samfundsansvar i lyset af verdensmålene.

Vi kan bidrage til en praktisk tilgængelig måde at arbejde med målene på, der kan befrugte forretningsudvikling og kommunikation internt og eksternt i virksomheden.

Link: www.un.org