Fordele gennem partnerskaber

Partnerskaber kan være med til at modne et nyt marked, så kunder, investorer, konkurrenter og leverandører anerkender det.

Responsible Assets hjælper sine kunder med at etablere partnerskaber omkring nye forretningsmuligheder og dagsordener. Vi projektleder, hvis der er behov for det, hvilket bl.a.  indebærer at:

  • Vi skaber ejerskab og fællesskab om opgaveløsningen
  • Vi skaber en god dialog og inspirerende processer partnerne imellem
  • Vi styrer udviklingsprocessen og skaber synlige resultater
  • Vi styrer administration og afrapportering – også af eksternt finansierede midler.

Vi arbejder systematisk og vedholdende – også når det er svært. Vi er særligt omhyggelige med at involvere alle parter, da fælles ejerskab af en ny dagsorden er afgørende, hvis de største forandringer skal opnås og de bedste konkurrencebetingelser skal indfries for de virksomheder, der ønsker at det nye.