Kan cirkulært byggeri levere markedets billigste kvadratmeter?

Af Tine Lange

Parterne i projektet Circle House er i fuld gang med at afsøge nye muligheder for at bygge både cirkulært, fleksibelt og billigt – eksempelvis med mindre betonelementer. Resultaterne af innovationsprocessen skal lægges åbent frem for hele branchen.

Den innovation, der skal skabe det cirkulære almene boligbyggeri i Aarhus, Circle House, er ved at tage fart. I projektet afholdes der lige nu en række workshops, hvor de involverede parter intenst diskuterer, hvordan man kan definere og udvikle de cirkulære byggeprincipper, så byggeriet ikke bliver dyrere end almenboliglovens rammer. Det vil sige ca. 20.000 kr. per kvadratmeter.

Det er et meget udfordrende benspænd på én gang at skulle bygge, så 90 pct. af byggeriets materialer er genanvendelige og til markedets laveste kvadratmeterpris. Det mærkes tydeligt, når projektets fællestegnestue – bestående af 3XN, Vandkunsten og Lenager Arkitekter – diskuterer løsninger med ingeniørvirksomheden Orbicon, entreprenørvirksomhederne NCC og MT Højgaard samt nedrivningsvirksomheden Kingo.

Den 14. marts 2017 var netop disse virksomheder samlet til en workshop for at få mere klarhed over, hvor mange løft monteringen af et cirkulært byggeri vil indebære. Projektet skal udbydes på markedsvilkår i 2018, så inden da skal udviklerne have et dispositionsforslag klar.

Som oplæg til workshopppens diskussion havde fællestegnestuen designet nogle forslag. I et af dem ønskede arkitekterne at anvende mindre, ens betonvægge, der vil tillade stor funktionel fleksibilitet i byggeriet – se også foto nedenfor. Det skabte livlig diskussionen om, hvad et sådant design ville medføre af ekstra løft, som vil fordyre byggeriet i forhold til, hvis der blev brugt større beton-enheder. Der blev tegnet på tavlen, argumenteret og gestikuleret i et fælles forsøg på at afsøge effektive måder at realisere arkitekternes idé. ”Kan de mindre elementer stables og monteres i serier?. ”Kan der bruges andre maskiner end dem, vi plejer, og hvis ja hvilke?. Den slags spørgsmål gik bordet rundt, og både ingeniører, entreprenører og nedrivere lagde hjernerne i blød og bidrog med løsningsforslag.

Fuld åbenhed i innovationsfasen
Ambitionen med Circle House er ikke bare, at materialerne efter endt brug skal kunne genbruges, uden at de skal knuses. Lige så vigtigt er det, at byggeriet er så fleksibelt, at boligenheder kan ændres efter behov. En slidt facade skal fx også kunne løsnes og vendes, så den uslidte side kan give facaden længere levetid. Den slags fleksibilitet koster i montering, og derfor er innovation på netop dette felt afgørende for, at byggeriet kan nå sine mål inden for den økonomiske ramme.

Før montage-workshoppen var der afholdt workshops med forskellige producenter for at afsøge mulige produktløsninger. Netop løsninger i beton er en udfordring, som projektets parter er særligt optagede af, fordi der bygges så meget i beton. Hvis betonen ikke kan recirkuleres, vil det være svært at få balance i dansk byggeris samlede bæredygtighedsregnskab.

Betonindustriens involvering i projektet er derfor afgørende. Om boligerne i sidste ende blive bygget af beton eller fx massivt træ, der i dag er konkurrencedygtigt, besluttes først i tilbudsfasen. Men det er i innovationsfasen vigtigt, at branchens virksomheder sammen får tænkt nye mulige løsninger igennem, så markedet for cirkulære byggeprodukter kan blive så stort og bredt, at produkterne også bliver attraktive i mainstreambyggeriet.

De mange løsninger, der udvikles, vil blive vedlagt udbuddet af Circle House i 2018, så de bydende parter kan få fuld indsigt i de diskussioner og løsninger, projektet har været omkring i innovationsfasen.