Invitation til dansk byggeri: Forstå og form den cirkulære fremtid

Ny bog samler 101 konkrete forslag til, hvordan branchen kan omstille sig til cirkulært byggeri. Der er brug for en bedre fælles forståelse af potentialer og udfordringer blandt både virksomheder og politikere.

Dansk byggeri består i dag af mange små virksomheder, der opererer efter lineære produktionsprincipper. Det er ikke bæredygtigt på lang sigt – hverken forretnings- eller miljømæssigt. Hvis branchen skal lykkes med at udvikle sig til en cirkulær byggeindustri, der samarbejder om at genanvende materialer og komponenter, skal mange aktører tænke og handle anderledes. Derfor har de centrale parter i projektet Circle House indsamlet over 100 forslag til, hvordan der kan komme fart i omstillingen.

Siden januar 2018 har vi mødtes med over 400 personer fra branchen: arkitekter, ingeniører, entreprenører, beton-, vindues- og teglproducenter, professionelle fra organisationerne samt forskere, studerende. De har alle været med til at finde og formulere de nødvendige handlinger, som nu er samlet i værket CIRCLE HOUSE #101 HANDLINGER. Coffeetable-bogen offentliggøres på Folkemødet i Dansk Arkitektur Centers telt og deles derefter ud i branchen og blandt kommunal- og folketingspolitikere.

Ideer til både praksis og politik
Bogen er et katalog over ideer. Nogle er lige til at plukke, andre skal modnes, konkretiseres og videreudvikles, inden de kan realiseres.

En række forslag handler om at skabe den nødvendige kommercielle og lovgivningsmæssige infrastruktur til et egentligt marked for genbrug og genanvendelse. Det gælder blandt andet følgende to forslag:

Udvikling af take-back-systemer – som er afgørende for, at den cirkulære tankegang virkelig kan få fodfæste i byggeriet. Der er brug for aktører, der kan gøre det til en forretning at udtænke effektive logistikløsninger til systematisk at indsamle, sortere og videredistribuere affaldet til genanvendelse. For det er ikke realistisk, at alle byggematerialeproducenter har hver deres affaldscontainer stående på en byggeplads, når et byggeri tages ned.

Deklaration af brugte byggematerialer: Det skal gøres meget lettere af deklarere brugte byggematerialer med anerkendte mærkningsordninger, så materialernes ydeevne, kvalitet og overholdelse af relevant lovgivning fremgår. I dag er cirka 70 pct. af alle byggematerialer CE-mærkede, så de kan sælges på det europæiske marked, men det gælder meget få af de genbrugte produkter.

En række andre forslag fokuserer på at få dokumenteret, hvordan cirkulært byggeri kan styrke bundlinje, og lovgiverne får også en række ideer at arbejde videre med. Et af dem er at lade lovgivningen favorisere cirkulært byggeri, fx ved at halvere momsen på materialer, der genanvendes ved re- eller upcycling.

Behov for fælles viden
De mange forskellige forslag tegner til sammen et billede af en større udfordring og mulighed: Branchen har brug for hurtigt at sætte sig til bordet sammen og skabe en fælles forståelse af den nye dagsorden: Hvad er cirkulært byggeri? Hvordan kan forskellige materialer genbruges? Hvilke forretningsmodeller kan fungere? Og hvilke incitamenter og regler kan bane for den nødvendige omstilling.

Den gode nyhed er, at der sker rigtig meget inden for genbrug og genanvendelse såvel forretningsmæssigt som politisk – og både i Danmark og i andre lande. Nu er det tid til at få samlet de mange parallelle aktiviteter, så vi får et fælles fundament af viden at bygge videre på.

Det kræver, at vi i branchen mødes og deler viden, erfaringer og nye ideer, og at de relevante uddannelsesinstitutioner og organisationer er med til at sprede den viden, der udvikles.

Circle House-projektet tæller i dag over 40 virksomheder, og det er vores ambition at bidrage til at samle og inspirere hele branchen. Bl.a. ved at dele viden fra opførelsen af 60 nye boliger i Aarhus, der bygges efter cirkulære principper.