Kronik i Børsen: Sådan styrker vi cirkulær økonomi i byggeriet

Byggeindustrien skal arbejde mere cirkulært end den plejer. Derfor bør regeringens gode intentioner og udspil også omsættes i love, der understøtter genanvendelse, når der bygges nyt.

Regeringen har gennem det sidste halve år præsenteret planer for klima, luft og cirkulær omstilling. Og en bred vifte af parter taler aktivt for, at der skal flere nye tanker, mål og indsatser til, hvis vores klima og miljø skal overleveres ansvarligt til næste generation. Det bør derfor også være nu, at Folketinget diskuterer, hvordan lovgivningen konkret kan hjælpe med at stimulere udviklingen af en cirkulær økonomi. Ikke mindst for at sikre, at Danmark opnår de konkurrencefordele, der er, ved at være i front på det cirkulære område.

Byggeriet er storforbruger af ressourcer

En vigtig aktør i den cirkulære omstilling er byggeriet. Sektoren står for 35 pct. af Danmarks affald. Her ligger altså både et økonomisk og klimamæssigt stort forbrug af ressourcer. Samtidig er det en sektor, hvor udviklingen i retning af cirkulær økonomi så småt er ved at få fat.

I projekt Circle House har vi siden januar 2017 sammen med 45 virksomheder fra branchen – producenter af byggematerialer, entreprenører, nedrivere, ingeniører, arkitekter og bygherrer – arbejdet med at udvikle løsninger, der i fremtiden kan genbruges og genanvendes. Arbejdet er så langt, at Lejerbo næste år kan udbyde opførelsen af 60 boliger i Lisbjerg ved Århus – de første i Danmark – der bygges efter cirkulære principper, hvor 90 pct. af materialerne skal kunne skilles ad og genbruges til stort set samme værdi.

Barrierer bremser udviklingen

Byggebranchen har selv en vigtig rolle i omstillingen til genbrug og genanvendelse, da det er her både efterspørgsel og udbud skal udvikles. Og som blandt andet Circle House viser, er udviklingen i gang. Men den er træg på grund af en række barrierer. En af barriererne er, at branchen i høj grad gør som den plejer for at undgå de risici, der er forbundet med at bygge på en ny måde. Der er fx endnu ikke udviklet fælles take back ordninger, så materialer effektivt kan genbruges og genanvendes. Ligesom der endnu ikke er udviklet procedurer til at deklarere brugte materialer i forhold til kvalitet, holdbarhed og ansvar.

Lovgivning kan hjælpe branchen på vej her. Og det kan ske gennem helt enkle tilføjelser til eksisterende love.

Tre simple lovforslag med stærke signaler

På baggrund af forslag indsamlet fra hele byggebranchen, og udgivet i publikationen Circle House 101 handlinger, har partnergruppen bag Circle House i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab udvalgt tre forslag, som er udviklet til bud på ny enkel lovgivning.

Forslag 1 er en ændring af udbudsloven. Her foreslås det, at udbud af fx byggeprojekter bør konkurrere på genanvendelse. Kan dette ikke lade sig gøre, skal udbyderen (ordregiver) forklare hvorfor. Dette princip kaldes ”følg eller forklar” og sender et klart signal om, at genanvendelse bør være rettesnor, når der udbydes byggeri.

Forslag 2 er en ændring af Bygningsreglementet. Forslaget handler om at kommunalbestyrelser kan sende et klart signal om, at de foretrækker byggeri, der bygges efter cirkulære principper. Dette ved at øge bebyggelsesprocenten, hvis byggeriet er designet med henblik på at kunne genanvende materialerne eller hvis 30 pct. af byggeriets materialer er brugt før. Kommunalbestyrelserne får altså en mulighed for at tilskynde bæredygtig udvikling.

Forslag 3 angår Almenboligloven. Det går på, at kommunalbestyrelsen skal kunne godkende et forhøjet budget for byggeriets opførsel, hvis bygherren kan påvise, at en merinvestering i genanvendelighed og genanvendelse er totaløkonomisk rentabel over en 30-årig periode. Det vil sige, at man i byggeriet ikke bare indregner udgifter til anskaffelse, men også til forsyning, drift og vedligehold. Hermed får bygherren bedre mulighed for at vælge cirkulære materialer og løsninger til – også selv om det på kort sigt måtte medføre forøgede udgifter.

Samtlige tre forslag er bud på lovgivning, der sender stærke signaler, men ikke er ufravigelige krav.

Vi håber, at disse tre forslag kan være med til at inspirere Christiansborgs politikere til at gøre Danmark endnu grønnere og samtidig understøtte at dansk byggeri bliver førende inden for den cirkulære økonomi.

Kronik i Børsen d. 13 november 2018 af Palle Adamsen, adm. direktør, Lejerbo, Kasper Guldager Jensen, partner, 3XN/GXN og Tine Lange, stifter, Responsible Assets,

Læs mere herhttps://borsen.dk