Lejerbo vil teste og udvikle forretningen i cirkulært byggeri

Af Tine Lange

Som stor bygherre føler Lejerbo sig forpligtet til at gå i spidsen for modeller som cirkulært byggeri, hvor ansvaret for kommende generationer går hånd i hånd med en fornuftig økonomi. Derfor har Lejerbo engageret sig i projektet Circle House. 

”Efterspørgslen er helt afgørende, hvis vi i Danmark skal skabe et marked for cirkulært byggeri, som regeringen og andre anbefaler. Den almene sektor dækker en femtedel af Danmarks boliger, så vi har en forpligtelse til at være med til at trække de vigtige dagsordner i samfundet. Derfor er vi bygherre på projekt Circle House,” forklarer Lejerbos bygge- og udviklingschef, Gerti Axelsen.

Gerti Axelsen
Lejerbos bygge- og udviklingschef

Lejerbo er med i Circle House for at teste, hvordan cirkulært byggeri kan bygges på markedsvilkår, og hvilke ressourcebesparelser og gevinster det giver, når alle dele af et hus kan nedtages og opsættes uden at ødelægge byggematerialerne.

Besparelser på driftsbudgettet 
Lejerbo er som almen bygherre underlagt stramme rammer for boligernes kvadratmeterpriser, og Gerti Axelsen ser især frem til at få mere sikker viden om, hvor meget de som byg- og driftsherre kan spare på driftsbudgettet ved at opføre et cirkulært byggeri.

”At facader kan skrues af og fx vendes, når de er blevet for vejrbidte, giver jo nogle helt nye muligheder for, hvordan man kan bruge midlerne på vedligeholdelseskontoen. Og da de mange dele af et hus har meget forskellige levetider, giver det rigtig god økonomisk mening, hvis man kan tage delene ned hver for sig uden at ødelægge de øvrige. Vi renoverer jo boligerne løbende,” forklarer bygge- og udviklingschefen.

De langsigtede gevinster, når Circle House en dag skal nedtages, er til gengæld svære at spå om. Og det er heller ikke dem, der i første omgang driver Lejerbo.

”Vi mangler i dag nogle af de afgørende led i værdikæden. Der findes fx ikke genbrugsstationer, der i tilstrækkeligt omfang kan opkøbe brugte byggematerialer, herunder værdisætte og mærke dem i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi har brug for nye aktører – eller at eksisterende påtager sig nye opgaver – så vi kan få en bedre fornemmelse af, hvilke forretningsmuligheder der ligger i at kunne sælge brugte byggematerialer om 50 år. Det får vi kun ved at sætte bevægelsen i gang, så flere virksomheder begynder at overveje disse nye forretningsområder,” forklarer Gerti Axelsen.

Hun er overbevist om, at det cirkulære har fremtiden for sig. Dels fordi ressourceknaphed vil stimulere anvendelse af brugte materialer. Dels på grund af ønsket om at minimere affaldsmængderne. Det er kun et spørgsmål om tid, før det cirkulære byggeri vinder frem, vurderer hun.

Opgør med silotænkning
I dag er det ikke er muligt inden for lovgivningens rammer for Lejerbo at investere mere i opførelsen af et byggeri, end hvad kvardratmeterprisen foreskriver, fordi man sidenhen kan hente det ind via lavere driftsudgifter. Det er ifølge Gerti Axelsen en af de større barrierer for offentligt støttede bygherrer, der overvejer at kaste sig ud i et cirkulært byggeri.

”Vi og mange andre offentligt støttede bygherrer har allerede oplevet paradokset i forbindelse med opførsel af bæredygtige boliger: Man må ikke flytte rundt på udgiftsposterne, så fx mere rentable løsninger eller dyrere materialer kan indgå i det nye byggeri , hvis de fx er lettere at vedligeholde eller holder længere og derfor ikke skal skiftes så hyppigt. Den silotænkning i regelværket er uhensigtsmæssig, hvis vi skal fremme et cirkulært og bæredygtigt byggeri,” påpeger hun.

Gerti Axelsen håber, at projekt Circle House også kan være med til at sætte fokus på rammevilkårene, så det i fremtiden bliver muligt at flytte rundt på midlerne, hvis både økonomi og miljø er tjent med det.

Beboerne viser, at de tænker bæredygtigt 
Hun er sikker på, at den cirkulære byggemåde vil appellere til mange af de personer og familier, der skal bo i Circle House i Lisbjerg, Århus.

”Byggeriet og boligerne vil forventeligt også skille sig ud i sit arkitektoniske udtryk og det betyder noget, når vi skal henvende os til vores beboere. Omverdenen vil tydeligt kunne se, at når man bor i Circle House, har man truffet et aktivt valg, som er oppe i tiden. Boligerne skal selvfølgelig samtidig leve op til moderne krav om funktion og komfort – og det bliver også tilfældet i Circle House,” understreger bygge- og udviklingschefen.