Risikoafdækning og forretningsudvikling

 

Samfundsansvar handler om, at virksomheden tager stilling til sin rolle i samfundet. Om at kunne forklare sammenhængen mellem forretningen og hensynet til omgivelserne. Om systematisk at være i dialog med sine interessenter og reagere på deres krav og ønsker.

Med en præcist fokuseret indsats kan virksomheder få risikohåndtering og udvikling af nye forretningsmuligheder til at gå hånd i hånd.

  • Vi analyserer, hvor der er størst risiko for, at virksomheden ikke lever op til kunders og andre interessenters forventninger, og hvor nye forretningsmuligheder ligger
  • Vi hjælper med at prioritere og fokusere indsatsen
  • Vi bidrager til at udvikle politikker og omsætte dem til enkel praksis i virksomhedens drift
  • Vi hjælper til at FN’s 17 verdensmål kan blive rammen for, hvordan virksomheden forstå sit bidrag til samfundet